ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

              
   
                
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
         
1.
  Az önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok
           
Őcsény Község Önkormányzatának feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó legalapvetőbb jogszabályok listája:
        
           
   
-
Magyarország Alaptörvénye
 
   
-
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és határköréről
   
 
-
1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 
-
1994. évi LXIV törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
 
-
1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
 
-
2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
 
-
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2011. évi CLXXXIX törvény a helyi önkormányzatokról
 
-
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 
-
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 
   
-
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
   
 
   
-
292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
   
 
   
-
1/2013. (II.1.) önkormányzati rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról