Előterjesztések
 
  
2021.07.23.
  
1.
2.
"TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002 Sárköz belvízrendezése -Őcsény I. ütem" közbeszerzési eljárás megindításáról
3.
4.
5.
6.
7.
Őcsény Község Önkormányzat polgármesterének 72/2021. (V.12.) határozatának módosítása