Előterjesztések
 
  
2020.10.27.
  
1.
"Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése"TOP-3.2.1-TL1-2018-00004 azonosító számú projektjéhez kapcsolódó többlettámogatási igény megtárgyalása