Előterjesztések
 
  
2018.05.23.
  
1.A
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről
1.B Tájékoztató a Szociális Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntésekről
2.
Beszámoló a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évben Őcsényben végzett szakmai tevékenységéről
3.
Beszámoló a jegyző 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról
4.
Kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályozása
5.
Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele
6.
Képviselői kérdések, hozzászólások, egyebek