Előterjesztések
 
  
2016.04.27.
  
1.
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről.
2.
Beszámoló a rendőrség 2015. évi munkájáról
3.
Tájékoztató a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi tevékenységéről
4.
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadásának elfogadása
5.
Őcsény Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásának elfogadása
6.
A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
7.
A Fadd és Környéke Gyepmesteri Társulás társulási megállapodásának elfogadása
8.
Sárpilis Község Önkormányzatával kötendő szolgáltatási szerződés megvitatása
9.
Az Őcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének megvitatása
10.
A 783, 786 hrsz.-ú ingatlanok telekcsoport újraelosztása kapcsán 37 m2 terület térítésmentes átadásának elfogadása
11.
Egyebek
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8