ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

              
   
                
III. Gazdasági adatok
         
2.
 
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
          

10./2008.(III.31.) rendelet a 2007. évi zárszámadásról

Mellékletei:
  1. számú melléklet
  2. számú melléklet
      

5./2008.(II.18.) rendelet a 2008. évi költségvetésről

Mellékletei:
  2. számú melléklet
  3. számú melléklet
  17. számú melléklet
  18. számú melléklet